Delegacija USAID-a u posjeti Partner MKF

Direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID-a Andrew Boegel, tokom posjete, razgovarao je sa direktorom Partner mikrokreditne fondacije, gospodinom Senadom Sinanovićem, koji se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci koju USAID i amerčki narod, pružaju Partner MKF.

Naša saradnja sa USAID-om traje još od 2001. godine. Za ovih šesnaest godina, implementirali smo nekoliko značajnih projekata, a zadnji od njih je bio projekat „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“, čijom implementacijom smo napravili prve veće iskorake u pokretanju održive domaće proizvodnje solarnih kolektora i razvijanju svijesti o korištenju sunčeve energije u našoj zemlji. Naše opredjeljenje je da i dalje podržavamo sve aktivnosti i projekte koji doprinose ekonomskom razvoju i poboljšanju kvalitete života građana u BiH, posebno vezanih za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost “, istakao je gospodin Sinanović.

Delegacija USAID-a je dvodnevnu posjetu Tuzli nastavila obilaskom proizvodnih pogona firme Lafat Komerc d.o.o., koja je jedna od učesnika projekta „Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ i jedna od vodećih u proizvodnji kotlova na pelet. Gospodin Andrew Boegel je posjetio i neke od korisnika Partnerovih kredita koji su na svoja domaćinstva instalirali solarne sisteme, a posjeta je završena obilaskom stadiona Tušanj, na kojem je postavljeno 40 solarnih kolektora, koji su donirali USAID i Partner MKF. Ovi solarni sistemi zagrijavaju 4.000 litara vode dnevno sa temperaturom od 55°C, što je dovoljna količina da podmiri dnevne potrebe za 300 korisnika stadiona Tušanj, čime se ostvaruju finansijske uštede od oko 10.000 KM godišnje.

Partner mikrokreditna fondacija već 20 godina pruža mikrokredite osobama koje nemaju ili imaju ograničen pristup komercijalnim izvorima finansiranja, odnosno bankama. Osim mikrokredita za poslovne aktivnosti, Partner je dizajnirao i kreditne linije za poljoprivredne, stambene i mikrokredite za poboljšanje uslova života. Posebna kreditna linija je dizajnirana za energetsku efikasnost, putem koje se utiče na povećanje komfora, smanjenje troškova energije, a u konačnici, i smanjenje zagađenosti vazduha odnosno smanjenje emisije CO2. Partner MKF je neprofitna organizacija, koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem mikrokredita, Partner ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta.

Prijavite se na naš newsletter