Donacija Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” Derventa

Partner mikrokreditna fondacija nastavila je akciju donacija kancelarijskog namještaja i računarske opreme javnim ustanovama, udruženjima i zadrugama. Ovoga puta, kancelarijski namještaj i računarsku opremu donirali smo Javnoj ustanovi Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ iz Dervente.

JU „Budućnost“ Derventa jedina je ustanova u Republici Srpskoj za obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika. U okviru Centra „Budućnost“, za djecu i omladinu se obezbjeđuje smještaj, ishrana, primarna zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti.

Vladan Popović, direktor Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa, zahvalio se na donaciji i izvrsnoj saradnji sa Partner MKF.

Prijavite se na naš newsletter