Finansiranje mjera EE za poslovne djelatnosti

Biznis unaprijedi na kamati i režijama uštedi!

Posebna ponuda za obrte, mala i srednja preduzeća!

Uloži u mjere energijske efikasnosti i ostvari povrat na investiciju od 10%.

PRIMJER

Investicija 10.000 KM

Rok otplate 48 mjeseci

Rata kredita: 228 KM

Ukupna kamata: 944 KM

Trošak obrade: 200 KM

Povrat 10% od investicije: 1.000 KM 

Ukupan trošak za klijenta: 1.154 KM (Iznos kamate 944 KM, trošak obrade 200 KM, ovjera dokumentacije 5 KM i trošak mjenice 5 KM)

USLOVI MIKROKREDITIRANJA

Iznos mikrokredita: 10.000 KM

Rok otplate: do 48 mjeseci

Naknada za obradu mikrokredita: 2%

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi:  4,49%.

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

 

Iznos KM Rok otplate mjeseci NKS %

Troškovi obrade KM

EKS %

Izos rate KM
10.000 48 4,49 200

5,72%

228

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Izračun rate je informativnog karaktera.

Mikrokredit se odobrava u KM valuti. Mikrokredit se ugovara sa valutnom klauzulom, a ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBiH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

 

ONLINE UPIT

Preporučujemo vam i sljedeći sadržaj

Prijavite se na naš newsletter