Finansiranje mjera EE za poslovne djelatnosti

Biznis unaprijedi na kamati i režijama uštedi!

Posluj i uštedi ulaganjem u energijsku efikanost i ostvari povrat na investirano od 10%.

Posebna ponuda za obrte i mala i srednja preduzeća! Uloži u mjere energijske efikasnosti i ostvaru povrat na investiciju od 10%.

PRIMJER

Investicija 10.000 KM

Rok otplate 48 mjeseci

Rata kredita: 263,30 KM

Ukupno kamata:  2.638,40 KM

Trošak obrade kredita: 200 KM

Povrat 10% od investicije: 1.000 KM 

Ukupan trošak za klijenta: 2.848,4 KM (Iznos kamate 2.638,40 KM, trošak obrade 200,00 KM, ovjera dokumentacije 5,00 KM i trošak mjenice 5,00 KM)

USLOVI MIKROKREDITIRANJA

Iznos mikrokredita: 10.000 KM

Rok otplate: do 48 mjeseci

Naknada za obradu mikrokredita: 2%

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi:  11,99%.

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

 

Iznos KM Rok otplate mjeseci NKS %

Troškovi obrade KM

EKS %

Izos rate KM
10.000 48 11,99 200

13,98

263,30

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Izračun rate je informativnog karaktera.

Mikrokredit se odobrava u KM valuti. Mikrokredit se ugovara sa valutnom klauzulom, a ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBiH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE UPIT

 

Preporučujemo vam i sljedeći sadržaj

Prijavite se na naš newsletter