Javni poziv za dostavu ponuda - Prodaja kancelarijskih daktilo stolica

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid.  Partner MKF ima 250 radnika koji rade u 69 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Plasiranjem mikrokredita Partner mikrokreditna fondacija učestvuje u stvaranju i održavanju radnih mjesta. 

Javni poziv za dostavu ponuda

U svrhu prodaje namještaja koji se ne koristi, Partner mikrokreditna fondacija Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeću prodaju:

Prodaja kancelarijskih daktilo stolica prema sljedećoj specifikaciji:

  • Model U003MEBL ŠTOF
  • Materijal: drvo, platno,
  • Crvena boja
  • Količina: 241
  • Cijena: licitacija
  • Stanje: ispravne i oštećene.

Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe.

Zainteresovani mogu pogledati stolice uz predhodnu najavu na adresu ponude@partner.ba ili na telefonski broj 062 753 303 uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtijeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na gore navedenu adresu.

Zainteresovani kupci stolice mogu mogu pogledati na web stranici olx.ba Daktilo stolice - Stolice - OLX.ba.

Rok za dostavljanje ponude je 07.06.2023. godine do 14:00 sati isključivo putem linka za dostavljanje ponuda https://nabavke-partner.ba/prodaja/oMxnBBkLAKhKCGzp  

Prodavac će donijeti odluku o prodaji  u roku od 15 dana od krajnjeg datuma za slanje ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Prodavac zadržava pravo poništenja javnog poziva.

Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

 

Prijavite se na naš newsletter