Zaštita klijenataPartner ponovo dobio certifikat o zaštiti klijenata


Partner je uspješno zadovoljio stroge kriterije recertifikacije, i tako još jednom potvrdio da kroz svoje operacije, ponudu kreditnih proizvoda i ophođenje prema klijentima, poslove mikrokreditiranja obavlja u skladu sa svih sedam Principa o zaštiti klijenata, te da su standardi ispoštovani u svih 60 ureda u BiH.

Principi obuhvataju: dizajniranje i isporuku odgovarajućih proizvoda, sprečavanje prezaduživanja klijenata, transparentno i odgovorno utvrđivanje cijena, odgovarajuće politike i procedure naplate kredita, etično ponašanje zaposlenih, mehanizme za rješavanje žalbi i pritužbi i zaštitu podataka klijenata.

Mi u Partneru smo već od samog početka svoje poslovanje usmjerili ka klijentu. Kodeks o zaštiti klijenata u Partneru postoji još od 2004. godine, i on je u potpunosti u skladu sa najboljim svjetskim praksama i smjernicama iz standarda ISO 10001. Kodeks o zaštiti klijenata podrazumijeva uspostavljanje cjelokupnog sistema koji treba da omogući da se klijent zaštiti od neodgovarajućeg pružanja usluga i informacija o proizvodima, netačnog iskazivanja kamatne stope, neetičnog ponašanja zaposlenika Partnera, kao i narušavanja privatnosti i sigurnosti podataka klijenata.
Partner MKF, kao finansijska institucija koja posjeduje SMART certifikat, osigurava da se klijenti uslužuju uz poštovanje i na fer način, da se poštuju njihova prava i da je Partner spreman da odgovori na bilo koje probleme ili žalbe koje klijenti imaju.

Dokumenti za preuzimanje: