Smaka Hadis


Priča o uspjehu

Ovo mi je sedmi kredit u Partneru i veoma sam zadovoljan sa jednostavnošću i brzinom odobravanja kredita. Svi službenici su susretljivi i ljubazni i to je jedan od razloga zašto sarađujem sa Partnerom već skoro 15 godina. Jako je bitno da gradimo uzajamno povjerenje.