Uz pravog Partnera sa novim prozorima i fasadom

sead mujlić2.jpg

Energija postaje sve vrednija, a time i skuplja. Samo smanjenje troškova grijanja pomaže uštedjeti novac. Danas je sve važnija toplinska izolacija u objektima i povezane uštede u troškovima grijanja. Uštede u troškovima grijanja za pet do deset godina mogu dostići višecifreni iznos.

Ali, bez dobre stolarije, koja ne propušta hladnoću unutra ni topli vazduh napolje, toplotna izolacija zidova nije potpuna. Prozori čine trećinu fasade. Oni utiču na to koliko topline izlazi van i koliko hladnoće prodire unutra. Gubici topline kroz stare prozore u porodičnoj kući mogu dostići i do 40% ukupne energije koja se koristi za grijanje.

Utopljavanje se najčešće vrši postavljanjem termoizolacije sa vanjske ili unutrašnje strane zidova kao i mijenjanjem stolarije (postavljanjem boljih prozora i vrata).

Uz pomoć Partner MKF, Sead Mujkić iz Viteza je u posljednje dvije godine zamijenio stolariju na kući i postavio fasadu, a dobio je i povrat novca od 20 %.

“Odlučio sam da promijenim stolariju, da uradim fasadu, da smanjim potrošnju energije i da smanjim zagađenost zraka. Manje novca trošim za kupovinu drva, sada imam uštede od 5 m3 drva po sezoni”, kaže Sead.

Uz pravog Partnera smanjite svoje troškove.

                                           https://www.youtube.com/watch?v=EjgV-bAmDfw

 

Prijavite se na naš newsletter