Došlo je vrijeme da svoj dom učinite ljepšim i ugodnijim. Potrebno vam je više stambenog prostora i trebate izvršiti dogradnju ili preuređenje kuće ili stana?

Želite da vaš dotrajali pod zamijenite parketom ili laminatom? Keramičke pločice i sanitarije u vašem kupatilu su dotrajale i treba ih hitno zamijeniti. Za sve to vam je potreban novac.

Mi smo tu da vam pomognemo!

Brzim rješavanjem zahtjeva za mikrokredit i uslugom na pragu, poboljšajte uslove stanovanja i kvalitet života.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 1.000  KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 do 84 mjeseca,

Grejs period: bez grejs perioda

Naknada za obradu mikrokredita je 2,5%, minimalno 40 KM

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa mikrokredita:

Iznos KM
Od 1.000 do i 2.500
Preko 2.500 do i 4.000
Preko 4.000 do i 10.000
NKS
23,49%
22,99%
20,99%

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS
%
Troškovi obrade %

EKS %

2.500 84 23,49% 2,50%

24,84%

4.000 84 22,99% 2,50%

24,19%

10.000
84
20,99%
2,50%

22,03%

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

 

Želim da poboljšam uslove stanovanja

1000

10.000

3

84

Mjesečna rata (KM)

0

Obračun je informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za više informacija.

Otplatni plan
Želim da poboljšam uslove stanovanja

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.