Četvrta DDays konferencija 17. aprila, Banja Luka.

viber_image_2024-04-18_10-50-30-457.jpg

U Banja Luci je 17. aprila održana četvrta DDays konferencija pod nazivom “Aktuelne promjene u poslovanju finansijskog sektora – zelenije, digitalnije, odgovornije!” sa fokusom na teme koje oblikuju budućnost bankarskog sektora u BiH. Jedan od glavnih panela i predavanja istražiće izazove, koji stoje na putu bržoj digitalizaciji bankarskog sektora, nudeći konkretne načine kako ih savladati. Poseban osvrt biće posvjećen primjeni ESG kriterijuma, otkrivajući koristi koje donosi. (Sam pojam ESG predstavlja okolišne (Enviromental), društvene (Social) i upravljačke (Governance) kriterije u stvaranju održivog i društveno odgovornog poslovanja)

Tema koja je posebno bila interesantna je primjena ESG. Moderator ovog panela je bio gospodin Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Učesnik ovog panela je bio i gospodin Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije,  “Ono što je nas opredijelilo na uvođenje ESG standarda u naše poslovanje, je činjenica da živimo u gradovima koji su često najzagađeniji u Evropi. Ne možemo sjediti skrštenih ruku i ne raditi ništa po tom pitanju".

Moderator panela: Srdjan Suput, direktor, Agencija za bankarstvo Republike Srpske

👉Učesnici panela:
🔹Dejan Vuklišević, predsjednik Uprave, Naša Banka a.d. Banja Luka
🔹Doc. dr. Edin Glogić, konsultant, Grant Thornton Bosnia and Herzegovina
🔹Goran Babic, predsjednik Uprave, NLB Banka a.d. Banja Luka
🔹Senad Sinanovic, direktor, Partner mikrokreditna organizacija

#digitalizacija #ddays #esg #pranjenovca #elektronskinovac

Prijavite se na naš newsletter